Skip to main content
Announcement for sales, promos, shipping info & more — Click and Collect available
 • Deutsch
 • English
 • ትግርኛ
 • አማርኛ
 • Austria

  Austria

  (EUR €)

 • Belgium

  Belgium

  (EUR €)

 • Denmark

  Denmark

  (DKK kr.)

 • France

  France

  (EUR €)

 • Germany

  Germany

  (EUR €)

 • Italy

  Italy

  (EUR €)

 • Luxembourg

  Luxembourg

  (EUR €)

 • Netherlands

  Netherlands

  (EUR €)

 • Norway

  Norway

  (EUR €)

 • Sweden

  Sweden

  (SEK kr)

 • Switzerland

  Switzerland

  (CHF CHF)

 • United Kingdom

  United Kingdom

  (GBP £)

Hari poter ሃሪ ፖተር
Hari poter ሃሪ ፖተር

Hari poter ሃሪ ፖተር

€15,99
Tax included.
SKU: 100717
ሃሪ ፖተር፡ እታ እምነ-ተኣምራት #ሃሪፖተርብትግርኛ ቀዳመይቲ ካብ ተኸታተልቲ መጻሕፍቲ ሃሪ ፖተር፡ ብ Harry Potter and the Philosopher’s Stone ዝብል ኣርእስቲ፡ ኣብ ብሪጣንያ ብትካል ብሉምስበሪ ኣብ 1997፡ ኣብ ኣመሪካ ድማ ብኮርፖረሽን ስኮላስቲክ ኣብ 1998 ተሓቲማ። እዛ መጽሓፍ ንዝበዝሐ ናይ ብሪጣንያን ኣመሪካን ስልማታት ተዓዊታ እያ። ናብ ልዕሊ 70 ቋንቋታት (እንተላይ ጥንታዊ ግሪኽን ላቲንን) ተተርጒማ፣ ኣብ ኣህጒር ኣፍሪቃ ድማ ናብ ቋንቋ ኣፍሪካኣንኛ (Afrikaans) ናይ ደቡብ ኣፍሪቃ ጥራይ እያ ተተርጒማ። ኣብ 2001 ዓ.ም ብፊልም ተዘርጊሓ። ኣብ 2011 ዝተገብረ መጽናዕቲ፡ ዓለምለኻዊ ሽያጥ መጻሕፍቲ ሃሪ ፖተር ኣስታት 450 ሚልየን ከም ዝበጽሐ የረድእ። መጻሕፍቲ ሃሪ ፖተር፡ ነቲ ተዳኺሙ ዝነበረ ልምዲ ንባብ መንእሰያት ኣብ ምምዕባል ዓቢ ተራ ተጻዊተን እየን።

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)